OFERTA PRACY
Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie  n/Bugiem zatrudni dwóch lekarzy:
  • 1 w Oddziale Kardiologicznym,
  • 1 w Oddziale Chorób Wewnętrznych ze specjalizacją chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji lub chcących rozpocząć specjalizację z w/w dziedziny.