2 kwietnia - Światowy Dzień AutyzmuAutyzm został uznany przez Organizację Narodów Zjednoczonych za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych dzisiejszych czasów, zaraz za nowotworami, cukrzycą czy AIDS. Objawy autyzmu pojawiają się zwykle do trzeciego roku życia. Zdarza się jednak, że nieprawidłowości rozwoju mogą się ujawnić znacznie wcześniej – już w ciągu pierwszych kilku miesięcy życia dziecka albo później – nawet około czwartego-piątego roku życia.

Dziecko autystyczne:

 • woli być samo,
 • nie bawi się z innymi i nie jest twórcze w zabawie,
 • woli kontakt z przedmiotami niż z ludźmi,
 • unika kontaktu wzrokowego,raczej patrzy „przez osobę”,
 • mało się uśmiecha,
 • ma ograniczoną mimikę twarzy, jego twarz nie wyraża wielu emocji,
 • nie reaguje na własne imię,
 • wydaje się nadpobudliwe,
 • czasami wpada w gniew bez wyraźnego powodu,
 • jest impulsywne,
 • nie mówi wcale albo używa słów bez znaczenia,
 • może za nami powtarzać słowa (echolalia),
 • ma trudności w kontaktach z innymi ludźmi,
 • dziwacznie się zachowuje – wprawia przedmioty w ruch obrotowy, samo robi tzw. młynki albo wprowadza się w jakiś inny jednostajny ruch (stereotypie ruchowe) – kiwanie, huśtanie, obracanie się w miejscu,
 • nie porusza się spontanicznie,
 • jest spętane ruchowo,
 • chodzi drobnym krokiem,
 • nie balansuje rękami,
 • nie biega w podskokach,
 • jeśli mówi, to zwykle na jeden temat,
 • sprzeciwia się jakimkolwiek zmianom w rutynie,
 • ma nadwrażliwość na dotyk i dźwięk lub nie reaguje na ból.

Jeśli zaobserwuje się u dziecka pierwsze objawy autyzmu należy niezwłocznie skontaktować się ze specjalistą, który postawi diagnozę i zleci odpowiednią terapię. Jest to niezwykle istotne, bowiem wczesne leczenie może spowodować, że objawy autyzmu całkowicie ustąpią.

Gdzie szukać pomocy?

Instytut Psychiatrii i Neurologii ul. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa,
tel. (022) 458 28 00
e-mail: ipin@ipin.edu.pl
http://www.ipin.edu.pl/wordpress/
Przychodnia dla Dzieci Autystycznych i Ich Rodzin
tel. (022) 458 26 22
e-mail: autyzm@ipin.edu.pl

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym
ul. Koszykowa 79A, 02-008 Warszawa
tel. (022) 468 25 01, fax (022) 621 34 76
e-mail: autyzm@centrumzagorze.pl
http://http://www.centrumzagorze.pl/psychiatria-i-uzaleznienia
/poradnie/poradnia-dla-osob-zautyzmem-dzieciecym-w-warszawie

Warszawa Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Wczesnej Interwencji
ul. Pilicka 21, 02-613 Warszawa,
tel. (022) 844 44 29, 844 06 37, fax (022) 646 22 54
e-mail: owi@itp.net.pl
http://www.owi.itp.net.pl/ NZOZ Poradnia Autyzmu Dzieci

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL
ul. Pancera 10, 03-187 Warszawa,
tel. (022) 670 30 86
e-mail: biuro@krasnal.org.pl
www.krasnal.org.pl
NZOZ Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci KRASNAL: Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym ul. Śreniawitów 12, 03-188 Warszawa,
tel. (022) 884 43 30, 884 43 31
e-mail: biuro@krasnal.org.pl
http://www.krasnal.org.pl/por_autyzm.html

Fundacja Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym Niepełnosprawnym - Być Jak Inni
ul. Niechodzka 14A, 06-400 Ciechanów
tel. (023) 674 35 32
e-mail: bycjakinni@op.pl
www.bycjakinni.org.pl NZOZ Ośrodek Terapeutyczno-Rehabilitacyjny Dla Dzieci Poradnia dla Osób z Autyzmem

NZOZ “Mini-Med” Ośrodek Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego
ul. Medyczna 8 (II piętro), 09-400 Płock,
 tel. (024) 364 25 21, 0608 016 357
 e-mail: minimed@op.pl
 http://minimed-plock.pl/ Poradnia Autyzmu Dziecięcego