Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

Święto powstało z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża w 2000 roku. Obchodzone jest w drugą sobotę września. Światowy Dzień Pierwszej Pomocy ma na celu promocję zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy wśród społeczeństwa.

Pierwsza pomoc to zespół czynności podejmowanych w celu ratowania w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.Pamiętajmy: Polskie prawo nakłada na świadka zdarzenia obowiązek powiadomienia o nagłym zagrożeniu zdrowotnym pogotowia ratunkowego lub innych służb ratowniczych (straż pożarna, policja), a także udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu.