Szpital Powiatowy w Wyszkowie został oddany do użytku w 1963 roku. Głównym projektantem nowego 2-piętrowego budynku wraz z zapleczem był inżynier J. Rott z Warszawy. Szpital został zaprojektowany na 152 łóżka z podstawowymi oddziałami: chirurgia, pediatria, położnictwo i ginekologia , interna oraz izba przyjęć. Pierwszym dyrektorem szpitala był położnik Marian Pietrzykowski.

   W 1971 roku Szpital Powiatowy w Wyszkowie stał się jednostką Zespołu Opieki Zdrowotnej szczebla rejonowego. Na przestrzeni lat wykonano inwestycje: dobudowano pawilon interny wraz z łącznikiem, utworzono oddział anestezjologii i intensywnej terapii, kaplicę szpitalną.

   Od 1999 roku Wyszkowski szpital prowadzi działalność medyczną jako Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w czterech podstawowych sektorach: lecznictwo szpitalne, ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne, ratownictwo medyczne i podstawowa opieka zdrowotna.

   W 2003 roku rozpoczął działalność Szpitalny Oddział Ratunkowy w odbudowanej części budynku.
Działalność szpitala jest wspomagana przez ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne realizowane przez zespół kilkunastu poradni. Poradnie te udzielają rocznie około siedemdziesięciu tysięcy porad.

   Istotnym wydarzeniem w 2005 roku było złożenie przez SPZZOZ w Wyszkowie wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego organu restrukturyzacyjnego do Wojewody Mazowieckiego. Niniejszy projekt programu restrukturyzacyjnego został pozytywnie zaopiniowany przez Organ Założycielski i Radę Powiatu Wyszkowskiego oraz Organizacje Związkowe działające w zakładzie. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie jest placówką służby zdrowia świadczącą usługi medyczne na rzecz mieszkańców powiatu wyszkowskiego. Zakład pozyskuje środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia, z którym mamy zawarte umowy na świadczenia medyczne.

   Dziś zasadnicza działalność realizowana jest w sektorze lecznictwa szpitalnego i odbywa się to na bazie 9 oddziałów:
 • Oddział Chorób Wewnętrznych
  • Odcinek Jednodniowej Gastroenterologii
 • Oddział Kardiologiczny
 • Oddział Pediatryczny
 • Oddział Neonatologiczny
 • Oddział Anestezjologii i  Intensywnej Terapii
 • Oddział Ginekologiczno - Położniczy
 • Oddział Chirurgiczny Ogólny
 • Pododdział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy i Izba Przyjęć
Oferujemy usługi w zakresie profilaktyki, diagnostyki, pielęgnacji, leczenia i rehabilitacji przez wykwalifikowaną kadrę medyczną, stale podnoszącą poziom swoich umiejętności.