Nazwa zakładu:

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w WYSZKOWIE

Adres: 

ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
07-200 Wyszków


adres e-mail:

spzzoz@wp.pl

    Informujemy, iż zgodnie z zapisami Art. 63 Kodeksu Postępowania Administracyjnego wszelkie Państwa zapytania, żądania, odwołania, zażalenia, itp. kierowane do SPZZOZ w Wyszkowie drogą elektroniczną powinny zawierać imię i nazwisko oraz adres osoby wnoszącej.
Nie odpowiadamy na maile anonimowe!


TELEFONY:

Centrala -                     29 74 376 00

Kancelaria Dyrekcji -  29 743 76 11

Faks -                           29 743 76 05

OPIEKA SZPITALNA

Oddział Chorób Wewnętrznych
Ordynatora lek. Artur Zaniewski – 29 743 76 88
Pielęgniarka Oddziałowa Małgorzata Stalmach  - 29 743 76 62

Oddział Kardiologiczny
Ordynator lek. Waldemar Chełstowski - 29 743 76 17
Pielęgniarka Oddziałowa Krystyna Gocman - 29 743 76 65

Oddział Pediatryczny
Ordynator lek. Joanna Kukawka - Jurczyk  - 29 743 76 32
Pielęgniarka Oddziałowa Iwona Kaflik - 29 743 76 35

Oddział Neonatologiczny
Ordynator lek. Barbara Nowak - Żelazna - 29 743 76 08
Pielęgniarka Oddziałowa Zofia Mielczarczyk - 29 743 76 26

Oddział Anestezjelogii i Intensywnej Terapii
Ordynator lek. Wojciech Żubrowski - 29 743 76 37
Pielęgniarka Oddziałowa Jadwiga Kochanowicz – 29 743 76 38

Oddział Ginekologiczno – Położniczy
Ordynator lek. Jacek Czosnyka - 29 743 73 04
Pielęgniarka Oddziałowa Ewa Sitek - 29 743 76 19

Oddział Chirurgiczny Ogólny
Ordynatora lek. Tadeusz Cichocki - 29 743 76 28
Pielęgniarka Oddziałowa Jolanta Krawczyk - 29 743 76 16

Pododdział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
Z-ca Ordynatora lek. Jakub Zachara - 29 743 76 82
Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej Anna Kamieniecka -  29 743 76 49

Blok Operacyjny
Kierownik Bloku Operacyjnego -
dr nauk med. Wojciech Trusiński
Pielęgniarka Oddziałowa Marianna Stańczyk - 29 743 76 27

Szpitalny Oddział Ratunkowy i Izba Przyjęć

p.o. Koordynatora
lek. Dariusz Rejman - 29 743 76 48
Pielęgniarka Oddziałowa Iwona Nowak - 29 743 00 wew. 420

APTEKA SZPITALNA
Kierownik mgr farm. Jolanta Niemczyk - 29 743 76 52

PORADNIE SPECJALISTYCZNE I PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE 

Przychodnia Przyszpitalna
lek. Jarosław Ogonowski - 29 743 76 58

Poradnia Diabetologiczna - 29 742 50 41

Poradnia Pulmonologiczna
lek. Barbara Kozłowska - 29 742 40 07

Poradnia Leczenia Uzależnień
mgr Dorota Rogulska - 29 743 76 24

Poradnia Medycyny Pracy - 29 743 76 21

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi
mgr Danuta Hołymczuk  - 29 743 76 64

Pracownia Bakteriologii
mgr Hanna Kołakowska - 29 743 76 56

Pracownia Rentgenodiagnostyki
lek. Marek Panas  - 29 743 76 94

Pracownia Endoskopii
dr n. med. Robert Dominowski - 29 743 76 42

Laboratorium Analityczne
mgr Renata Wińska - Krysik - 29 743 76 53

ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ

Kierownik mgr Grażyna Szczytowska  - 29 743 76 29

DZIAŁ POMOCY DORAŹNEJ POGOTOWIE RATUNKOWE

Kierownik lek. Andrzej Tomecki - 29 743 76 00 wew. 347
Pielęgniarka koordynująca i nadzorujaca Agata Bojkowska

NACZELNA PIELĘGNIARKA

mgr Renata Błędkowska  - 29 743 76 15

SPECJALISTA PIELĘGNIARKA DS. EPIDEMIOLOGII

mgr Stanisława Grzeszczuk - 29 743 76 89

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Wiesława Jabłońska  - 29 743 76 68

ADMINISTRACJA

p.o. Głównego Księgowego
Urszula Gąsior  - 29 743 76 10

Dział Służb Pracowniczych
Maria Dwojakowska  - 29 743 76 55

Dział Administracji i Zaopatrzenia
Maria Deptuła - 29 743 76 12

Dział Techniczny i Zamówień Publicznych
Andrzej Skoczeń  - 29 743 78 38 lub 29 743 76 00 wew. 438