Poradnie Specjalistyczne

Telefon Centrali SPZZOZ: 29 743-76-00

    Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia udziela świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

  1. Przyjęcie pacjenta do Poradnii Specjalistycznej
  2. Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne
  3. Pobrania materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego
  4. Skierowanie
  5. Telefony
  Info:


Telefon Centrali SPZZOZ: 29 743-76-00

NAZWA PORADNI
Ginekologiczno-Położnicza  29 743-76-40
Chirurgii ogólnej 29 743-76-77
Pulmonologiczna
(ul. Sowińskiego 63)
29 742-40-07
Diabetologiczna 
(ul. Sowińskiego 57)
29 742-50-41
Kardiologiczna  29 743-76-58
Neonatologiczna
Neurologiczna 29 743-76-82
Onkologiczna 29 743-76-80
Chirurgii urazowo-ortopedycznej 29 743-76-77
Otolaryngologiczna 29 743-76 44
Reumatologiczna 29 743-76-77
Rehabilitacyjna 29 743-76-77
Gastroenterologiczna 29 743-76-42
Okulistyczna 29 743-76-58
Leczenia Uzależnień 29 743-76-24
Zdrowia Psychicznego 29 742-57-02
Poradnia Medycyny Pracy 29 743-76-21