CERTYFIKAT


Szpitalny Oddział Ratunkowy naszego szpitala uzyskał certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań wynikających z Ustawy o Ratownictwie Medycznym, wydanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Szpitalne Oddziały Ratunkowe mają obowiązek uzyskać potwierdzenie spełniania wymagań określonych przepisami, wydane przez jednostkę podlegającą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwą w zakresie monitorowania jakości świadczeń zdrowotnych jaką jest Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z Krakowa aby móc ubiegać się o finansowanie tego typu świadczeń z Narodowego Funduszu Zdrowia. Po dokładnej weryfikacji spełniania przez nas Szpitalny Oddział Ratunkowy wymaganych kryteriów, Centrum wydało zaświadczenie dotyczące spełniania wymagań dla SOR. Szczegółowo wymagania stawiane przed oddziałami ratunkowymi są określone w rozporządzeniu z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Określa ono organizację, dojazd, sprzęt niezbędny w poszczególnych obszarach oraz kwalifikacje personelu. Spełnienie tych wymogów nie jest rzeczą prostą - nie każdy szpital dysponuje odpowiednią powierzchnią aparaturą i personelem. Spełnienie wymagań - otrzymanie certyfikatu potwierdza wysoki poziom usług świadczonych przez nasz szpital.  Info:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE SERDECZNIE ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH PROGRAMACH PROFILAKTYCZNYCH, FINANSOWANYCH PRZEZ NFZ.