Otwarcie lądowiska


13 grudnia w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej  Wyszkowie odbyło się uroczyste otwarcie lądowiska dla helikopterów medycznych. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Podsekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowia Cezary Rzemek, Starosta Wyszkowski Bogdan Pągowski oraz dyrektor SPZZOZ Cecylia Domżała.
W uroczystości uczestniczyło wielu gości: m.in.: pełnomocnik Wojewody ds. Ratownictwa Medycznego Michał Borkowski, dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratowniczego Robert Gałązkowski, wicestarosta Teresa Trzaska, przedstawiciele gmin, policji i straży z terenu powiatu, radni powiatowi i gminni, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, księża, pracownicy SPZZOZ, a także przedstawiciele Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, projektanci i wykonawcy.

Oddane do użytkowania lądowisko jest obiektem bardzo nowoczesnym. Zostało wyposażone w oświetlenie nawigacyjne i urządzenia umożliwiające śmigłowcom lądowanie w nocy i we mgle. Inwestycja była współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XII – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 – Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego.

Koszt budowy lądowiska wyniósł 1 771 234,41 zł, z czego 1 431 353,63 zł to środki przyznane przez Ministerstwo Zdrowia, 252 532,77 zł to udział Starostwa Powiatowego, pozostałe – 87 348,01 zł wkład własny szpitala.
Za projekt lądowiska odpowiedzialna była firma D i M PROJEKT Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze Dróg i Mostów, Leszek Chmielewski z Ostrołęki, nadzór inwestorski sprawowała firma Emergo, Adam Parda z Warszawy, głównym wykonawcą była firma Rembud Piotr Tomanek z Białegostoku.

Zabierając głos Starosta Wyszkowski, Bogdan Pągowski podkreślił, że „realizacja tak wielkiej inwestycji niosła ze sobą wiele niedogodności, stresów i wyrzeczeń. Warto jednak było podjąć ten trud, gdyż nowopowstałe lądowisko jest bardzo ważne dla całej społeczności i funkcjonowania ratownictwa medycznego na terenie powiatu.”

Cezary Rzemek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, w swojej wypowiedzi natomiast zaznaczył, że „ szpital, który dostaje lądowisko nie może stać w miejscu, musi cały czas się rozwijać i powodować, że jakość świadczonych usług medycznych będzie jeszcze większa, bo tutaj będą trafiały osoby z coraz większymi i poważniejszymi obrażeniami, nie tylko z terenu powiatu wyszkowskiego.”

Podczas uroczystości dyrektor SPZZOZ Cecylia Domżała wręczyła listy z podziękowaniami wszystkim osobom, które w różny sposób przyczyniły się do powstania lądowiska przy wyszkowskim szpitalu.

Na zakończenie goście dokonali wpisów w księdze pamiątkowej.

Galeria zdjęć