Otwarcie zmodernizowanego Oddziału Chirurgii

W dniu 25 sierpnia w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego Oddziału Chirurgii Ogólnej. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście w osobach:

 • Bogdan Pągowski - Starosta Powiatu Wyszkowskiego
 • Teresa Trzaska - Członek Zarządu i Przewodnicząca Rady Społecznej SPZZOZ w Wyszkowie
 • Justyna Garbarczyk - Przewodnicząca Rady Powiatu
 • Marian Skoczeń - radny, wiceprzewodniczący Rady Powiatu
 • członkowie rady społecznej: Agnieszka Mróz i Marek Siekierski
 • Adam Mróz - Zastępca Burmistrza
 • Józef Biernacki - Przewodniczący Rady Miejskiej
 • reprezentaci gmin:  Andrzej Żołyński  Wójt Gminy Somianka, Stanisław Jastrzębski - Wójt Gminy Długosiodło, Dorota Konopka, Krzysztof Soliwoda, Wacław Sternik, Danuta Chmielewska.
 • Tomasz Liwartowski - Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wyszkowie
 • Ignacy Woźniak - Komendat Powiatowej Straży Pożarnej w Wyszkowie,
 • Grażyna Polak - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkowie
 • Krystyna Kurowska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie
oraz gospodarze:
 • Cecylia Domżała - Dyrektor Zakładu
 • Agnieszka Ogonowska i Henryk Kwiatkowski - zastępcy
 • Jolanta Krawczyk - Oddziałowa Oddziału Chirurgicznego
 • Ordynatorzy Oddziałów Szpitalnych
 • Pielęgniarki Oddziałowe
 • Kierownicy komórek organizacyjnych SPZZOZ w Wyszkowie oraz pracownicy Oddziału Chirurgicznego.

Plan modernizacji Oddziału Chirurgicznego powstał równocześnie z planami modernizacji Bloku Operacyjnego oraz budowy Pododdziału Urazowo-Ortopedycznego. Te dwie inwestycje zrealizowane wcześniej i czekała modernizacja Oddziału Chirurgicznego. Zakład ubiegał się o dofinansowanie powyższego remontu ze środków zewnętrznych - niestety powyższe zadanie nie powiodło się. W 2010 roku podjęto decyzję o sfinansowaniu tych prac z kredytu bankowego. W związku z tym zaktyalizowano plany przebudowy oddziału oraz wyłoniono podmiot do nadzoru inwestorskiego. 

Projektantem tej inwestycji jest inż. Tomasz Mach - WARS Pracownia Architektoniczna. Nadzór nad inwestycją przejęła w imieniu Zakładu firma WDI Obsługa inwestycji Sp. z .o.o. w osobach Andrzej Hałaburda, Mirosława Wachowiak i Roman Terlik z Panem Prezesem formy inż. Markiem Ołdakowskim na czele.

W wyniku przetargu wykonawcą prac została firma Pani Joanny Trzaska - firma GOTOLET z Jasienicy. Kierownikiem budowy była Pani inż. Joanna Jaroszewicz.
Prace objęły nie tylko sam Oddział Chirurgiczny ale wszystkie obszary znajdujące się pod i nad Oddziałem Chirurgicznym a także teren sąsiednich oddziałów w zakresie wymiany instalacji i montażu potrzebnych urządzeń. Koszt inwestycji to: 1 557 265,93 zł brutto. 

Inwestycja została wykonana zgodnie z nowoczesną technologią oraz obowiązującymi wymogami co znalazło potwierdzenie w uzyskaniu pozytywnej decyzji SANEPIDU oraz zgody na użytkowanie wydanej przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Pouroczystym otwarciu i poświęceniu wyremontowanych pomieszczeń przez kapelana Dariusz Kuligowskiego wszyscy przybyli goście obejrzeli nowe wnętrza Oddziału.

Galeria zdjęć

  Info:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE SERDECZNIE ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH PROGRAMACH PROFILAKTYCZNYCH, FINANSOWANYCH PRZEZ NFZ.