Otwarcie zmodernizowanego "Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii" w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w WyszkowieW dniu 22 czerwca 2016 roku odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego "Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii" w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie.
W uroczystości udział wzięli:
 • Marszałek Województwa Mazowieckiego - Adam Struzik
 • Starosta Powiatu Wyszkowskiego - Bogdan Pągowski oraz Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Wyszkowie
 • Grzegorz Nowosielski - Burmistrz Wyszkowa wraz z Radnymi Gminy Wyszków
 • Wójtowie Gmin: Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Somianka i Zabrodzie wraz z Radnymi Gmin
 • Licznie zaproszeni goście.
Ponadto na otwarciu obecne było kierownictwo SPZZOZ w Wyszkowie, reprezentowane przez ordynatorów, pielęgniarki oddziałowe, kierowników komórek organizacyjnych oraz cały personel Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
 Zgromadzonych gości powitała Pani Dyrektor Cecylia Domżała.
  Ważnym punktem uroczystości było przemówienie Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, który wręczył Dyplomy Uznania z podziękowaniem za pomoc i zaangażowanie włożone w modernizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie.
Dyplomy Uznania otrzymali
 • Bogdan Pągowski – Starosta Powiatu Wyszkowskiego
 • Grzegorz Nowosielski – Burmistrz Wyszkowa
 • Mieczysław Pękul – Wójt Gminy Brańszczyk
 • Stanisław Jastrzębski – Wójt Gminy Długosiodło
 • Paweł Kołodziejski – Wójt Gminy Rząśnik
 • Andrzej Żołyński – Wójt Gminy Somianka
 • Tadeusz Michalik – Wójt Gminy Zabrodzie
 • Agnieszka Ogonowska – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno – administracyjnych
 • Wojciech Żubrowski – Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Jadwiga Kochanowicz – Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Andrzej Skoczeń – Kierownik Działu Technicznego i Zamówień Publicznych
 • oraz Pani Dyrektor Cecylia Domżała, ze szczególnym podziękowaniem za osiągnięcia, zaangażowanie, otwartość oraz skuteczność w działaniu na rzecz Zakładu.
W dalszej części głos zabrała Dyrektor Szpitala, która wielokrotnie podkreślała wkład Samorządu w realizację inwestycji. Złożyła podziękowania za okazaną pomoc, życzliwość oraz wsparcie finansowe przy realizacji inwestycji "Remont i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SPZZOZ w Wyszkowie" życząc wielu sukcesów i powodzenia w realizacji wszelkich planów oraz pomyślności w życiu osobistym.

Podziękowanie otrzymali:
 • Bogdan Pągowski - Starosta Powiatu Wyszkowskiego oraz Radni Powiatu Wyszkowskiego
 • Grzegorz Nowosielski – Burmistrz Wyszkowa oraz Radni Gminy Wyszków
 • Mieczysław Pękul – Wójt Gminy Brańszczyk oraz Radni Gminy Brańszczyk
 • Stanisław Jastrzębski – Wójt Gminy Długosiodło oraz Radni Gminy Długosiodło
 • Paweł Kołodziejski – Wójt Gminy Rząśnik oraz Radni Gminy Rząśnik
 • Andrzej Żołyński – Wójt Gminy Somianka oraz Radni Gminy Somianka
 • Tadeusz Michalik – Wójt Gminy Zabrodzie oraz Radni Gminy Zabrodzie
Następnie przyszedł czas na życzenia i przemówienia gości. Gratulacje Dyrekcji, Pracownikom i Pacjentom SPZZOZ w Wyszkowie złożyli Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Starosta Powiatu Wyszkowskiego Bogdan Pągowski oraz w imieniu pozostałych Samorządów Burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski. Wyrazy uznania złożyła Pani Ewa Wojciechowska - Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim i jednocześnie Członek Zarządu Związku Pracodawców Mazowieckiego Porozumienia Szpitali Powiatowych, którego Dyrektor Cecylia Domżała jest Prezesem.

Powyższe wydarzenie zostało przez SPZZOZ w Wyszkowie uhonorowane pamiątkową tablicą fundatorów tej inwestycji, która została zamieszczona przed wejściem do "Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SPZZOZ w Wyszkowie".

Po przecięciu wstęgi nastąpiło poświecenie wyremontowanych pomieszczeń przez Kapelana Szpitalnego ks. Jerzego Brzezińskiego i uczestnicy uroczystości mogli zwiedzić nowo wyremontowany oddział.