I nagroda w Konkursie Perły Medycyny 2014 oraz II nagroda w Plebiscycie Orły Polskiej Przedsiębiorczości dla Szpitala Powiatowego w Wyszkowie

W dniu 29 listopada 2014 w Warszawie odbył się I Kongres Polskiej Przedsiębiorczości „25 lat Wolności RP – i co dalej?” organizowany przez Prezesa Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług Pana Roberta Składowskiego. Na zakończenie Kongresu odbyła się uroczysta Gala „25 lat Wolności dla Polskiej Przedsiębiorczości” podczas, której przedstawiono Laureatów VII Edycji Konkursu PERŁY MEDYCYNY oraz Plebiscytu  Orły Polskiej Przedsiębiorczości. Projekty te realizowane są w ramach Narodowego Programu Promocji Polska Przedsiębiorczość. Przedsięwzięcia te mają charakter cykliczny i rokrocznie adresowane są do wszystkich firm, zakładów opieki medycznej, firm działających na rynku medycznym. Laureaci każdej z inicjatyw to podmioty, które nie tylko kreują polską przedsiębiorczość, ale są wizytówką polskiej gospodarki. Kapituła Konkursów, w której skład wchodzą przedstawiciele instytucji i organizacji patronujących konkursowi, przedstawiciele akademii medycznych, środowiska lekarskiego i medycznego przyznają złote, srebrne i brązowe statuetki oraz wyróżnienia w postaci dyplomów. Szpital Powiatowy w Wyszkowie został nagrodzony I nagrodą w Konkursie PERŁY MEDYCYNY w kategorii „Projekt” za lądowisko dla śmigłowców ratunkowych, wyposażone w oświetlenie nawigacyjne i urządzenia umożliwiające śmigłowcom lądowanie w nocy i we mgle. Natomiast w Plebiscycie Orły Polskiej Przedsiębiorczości Szpital Powiatowy otrzymał II nagrodę w kategorii „Medycyna”. Otrzymane wyróżnienie potwierdza rzetelność i profesjonalizm Szpitala.
Szpital Powiatowy w Wyszkowie już trzykrotnie był Laureatem Konkursu PERŁY MEDYCYNY. W roku 2008 i 2009 otrzymaliśmy wyróżnienie  w kategorii: Szpitale Wielospecjalistyczne poniżej 400 łóżek. W 2011 roku Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej zajął II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Medycznym „Perły Medycyny” w kategorii Oddziały i Pododdziały.
Wyróżnienie na uroczystej gali odebrała osobiście Pani Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie.

Galeria zdjęć