Dzień Pracownika Służby Zdrowia


W dniu 04 kwietnia 2012 roku w Sali ZDZ Wyszków miały miejsce uroczystości z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia. Światowy Dzień Zdrowia oraz Dzień Pracownika Służby Zdrowia obchodzony jest corocznie 7 kwietnia od 1950 roku, tj. w rocznicę założenia Światowej Organizacji Zdrowia.
 Zgromadzonych gości wśród których zasiedli Bogdan Pągowski Starosta Powiatu, Zdzisław Damian Bocian, Wicestarosta Powiatu, Justyna Garbarczyk, Przewodnicząca Rady Powiatu, Radni powiatowi, Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, Wójtowie gmin współpracujący ze Szpitalem oraz Władze miasta Wyszkowa, a także bohaterowie uroczystości - pracownicy Służby Zdrowia SPZZOZ w Wyszkowie powitała Violetta Nida pracownik SPZZOZ w Wyszkowie.
 Następnie głos zabrała dyrektor szpitala Pani Cecylia Domżała, która skierowała do pracowników wyszkowskiego szpitala słowa uznania: „za Waszą codzienną pełną poświęceń pracę i służbę , w której pierwszoplanową rolę stanowi nieustanna gotowość niesienia pacjentom pomocy. Ratowanie życia drugiego człowieka jest honorem i zobowiązaniem a Wy którzy podejmujecie się tej misji zasługujecie na najwyższe słowa uznania. Zatem niech wasza praca zawodowa staje się radością realizowanego powołania, w którym życie ludzkie stanowi największą i najcenniejszą wartość”. Podczas uroczystości po raz kolejny wręczona została specjalna Nagroda Dyrektora SPZZOZ w Wyszkowie Otwarte Serce, która jest przyznawana za szczególne osiągnięcia, zaangażowanie, otwartość na nowe wyzwania oraz skuteczność w działaniu na rzecz Zakładu. Pani Dyrektor w tym roku przyznała Nagrodę Otwarte Serce na wniosek Kapituły Pani Renacie Błędkowskiej Naczelnej Pielęgniarce i Pełnomocnikowi Dyrektora ds. systemu zarządzania jakością Zakładu, a o jej wręczenie poproszono Starostę Powiatu Wyszkowskiego p. Bogdana Pągowskiego, Kanclerza Kapituły.
Dzień Pracownika Służby Zdrowia Z rąk Starosty Powiatu Wyszkowskiego oraz Przewodniczącej Rady Powiatu w Wyszkowie podziękowania i gratulacje odebrały także osoby, które przepracowały w Służbie Zdrowia 30 lat, i tak wśród osób wyróżnionych znalazły się:
  1. Teresa Gałecka
  2. Ewa Gocał
  3. Barbara Kojta
  4. Ewa Piwowarska
  5. Jadwiga Pyt
  6. Ewa Skoczeń
  7. Jadwiga Stoszewska
  8. Elżbieta Tomaszewska
  9. Barbara Wykowska
    Nie zabrakło także i słów wdzięczności dla osób i instytucji, które w ostatnim roku okazały wsparcie, pomoc oraz przekazały na potrzeby SPZZOZ w Wyszkowie środki finansowe. Pani Dyrektor życząc wszystkim sukcesów w życiu osobistym i pracy zawodowej podkreśliła, że „w trudnej sytuacji finansowej każda okazana pomoc ma dla Zakładu bardzo duże znaczenie, pozwalając na zakup sprzętu i wyposażenia medycznego”.

    Na zakończenie uroczystości Starosta Powiatu, Pan Bogdan Pągowski złożył wszystkim pracownikom Służby Zdrowia z okazji Ich święta najserdeczniejsze życzenia – pomyślności i wytrwałości, jednocześnie dziękując za wysiłek i poświęcenie w tej trudnej i odpowiedzialnej pracy.
  Starosta podkreślił, że ratując życie i zdrowie drugiego człowieka pracownicy Służby Zdrowia zasługują na najwyższe uznanie. Dzięki Ich pracy, zaangażowaniu, wiedzy, doświadczeniu i umiejętnościom możemy czuć się bezpieczniej.


  Info:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE SERDECZNIE ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH PROGRAMACH PROFILAKTYCZNYCH, FINANSOWANYCH PRZEZ NFZ.