Otwarcie pracowni tomografii komputerowej


22 lipca 2010 roku na terenie  SPZZOZ w Wyszkowie ruszyła Pracownia Tomografii Komputerowej. Od kilku lat w SPZZOZ były podejmowane działania by tomograf pojawił się w naszym Zakładzie. Finalnie SPZZOZ w Wyszkowie wydzierżawił powierzchnię wyłonionej w drodze przetargu firmie  Centrum Diagnostyki Obrazowej „FANTOM” z Łodzi, która otworzyła Pracownię.
W uroczystości otwarcia wzięli udział m.in.: Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie, Bogdan Pągowski Starosta Powiatu Wyszkowskiego, Wicestarosta Waldemar Sobczak, Grzegorz Nowosielski Burmistrz Wyszkowa, Andrzej Matusiak Prezes Zarządu firmy Centrum Diagnostyki Obrazowej, wiceprezes Michał Bielecki, Stanisław Jastrzębski Wójt Gminy Długosiodło, radni powiatowi, personel  SPZZOZ w Wyszkowie oraz inni zaproszeni goście. W pracowni zainstalowano czterorzędowy tomograf firmy ”Toschiba”. Jest on wyposażony w strzykawkę automatyczną do podawania środka cieniującego i system informatyczny do archiwizacji pacjentów.
Tomograf będzie służył nie tylko pacjentom Szpitala w Wyszkowie, pracownia będzie również wykonywała badania ambulatoryjne refundowane przez NFZ oraz komercyjne. 
Dokonano także zmian w pracowni RTG. Działaniem szczególnym było ucyfrowienie aparatu rentgenowskiego oraz wprowadzenie teleradiologii w Zakładzie.

Galeria zdjęć
  Info:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE SERDECZNIE ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH PROGRAMACH PROFILAKTYCZNYCH, FINANSOWANYCH PRZEZ NFZ.